ICHEAS 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH, ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES


Creative Commons License

Öztürk O. (Editor), Doğanyiğit Z. (Editor), Yılmaz S. (Editor)

Academy Global Publishing House, Dubai, 2023

  • Publication Type: Book / Proceedings
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Academy Global Publishing House
  • City: Dubai
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

E 102, FD & C Sarı No. 5 olarak da bilinen Tartrazin (TAZ), bir azo boyasıdır ve kimyasal formülü 3-karboksi-5-hidroksi-1 (p-sülfofenil)-4-(sülfofenil azo) pirazolon tuzudur. Tatlılarda, meyve sularında, reçellerde, hardalda ve gazlı içeceklerde sarı renk elde etmek için en sık kullanılan gıda renklendiricisidir. Ek olarak, vitaminler, antasitler, kozmetikler ve saç ürünleri gibi insan ilaçlarını renklendirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Gıda katkı maddelerinin tüketimiyle ilişkili güvenlik sınırları ve maruziyet sonrası sağlık tehlikeleri tüketiciler, diyetisyenler ve sağlık profesyonelleri için yüksek endişe kaynağıdır Son yıllarda özellikle hamilelerde tartrazinin teratojenik etkileri üzerine odaklanılmıştır. Çalışmamızda gebelikleri boyunca standart sıçan diyetlerine 4,5 mg/ kg tartrazin ilave edilen tartrazin grubu ile standart diyetine serum fizyolojik ilave edilen kontrol grubunun karşılaştırılması amaçlandı. Gebeliklerinin 20. gününde sakrife edilen edilen sıçanların yavru ve plesentaları elde edildi. Yavru ve plesenta ağırlık ölçümleriyle birlikte gelişimlerini değerlendirmek amacıyla baş-kıç uzunluğu, biparietal uzunluk ve oksipitofrontal uzunluk ölçümleriyle birlikte ikili boyama yöntemiyle scapula, humerus, radius, ulna, femur, tibia ve fibula kemiklerinde toplam uzunluk, toplam alan, kemik uzunluk ve kemik alan ölçümleri yapıldı. Yaptığımız ölçümlerin tamamında kontrol grubuna göre tartrazin uygulanan grupta istatistiki olarak anlamlı düşüş tespit edildi. Sonuç olarak oluşturulan sıçan modelinde tartrazinin embriyotoksik ve teratojenik etki ile  iskelet sistemi gelişimi üzerine olumsuz etkileri ve fetusta global gelişme geriliğine neden olduğu tespit edildi. Yaptığımız çalışmadan elde edilen verilerin literatüre olumlu katkılar sağlayacağını ve güvenilir bir kaynak olarak diğer çalışmalar için referans olacağını ümit ediyoruz.

THD-2022-1054 proje nolu çalışmamız Yozgat Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından finanse edilmiştir.

Anahtar Kelimeler; Tartrazin, sıçan, teratojenik