ÖRGÜTSEL DEMOKRASİNİN ÖRGÜTSEL MUTLULUĞA ETKİSİ: BIR KAMU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Maruf M., Altıntaş M.

ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.1, pp.129-155, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.129-155
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Öz: Örgütsel demokrasi, bir kurumda çalışanların ve kurumun paydaşlarının karar alma ve yönetim süreçlerine katılımları, örgüt hakkında sorumluluklarının gereği olan bilgilere erişimleri ve eşit muameleye tabi tutulmaları olarak ifade edilmektedir. Örgütsel mutluluk ise çalışanların örgüt içerisindeki yaşadıkları olumlu duyguların toplamı olarak ifade edilir. Örgütsel mutluluk çalışanın çalıştığı işi anlamlandırması, iş arkadaşları ile olumlu ilişkiler kurması ve işe kendini adamasını beraberinde getiren bir kavram olarak ele alınmaktadır. Bu özellikleri itibariyle örgütsel demokrasinin örgütsel mutluluk üzerinde etkisi olması beklenebilir. Bu çalışmada, literatürde yer alan örgütsel mutluluk ve örgütsel demokrasi alanındaki çalışmalar çerçevesinde örgütsel demokrasinin çalışanların örgütsel mutluluk düzeylerine etkisinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Türkiye’deki bir kamu üniversitesinde görev yapan 343 personele uygulanan anket sonuçları analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre örgütsel demokrasi ölçeğinin alt boyutlarının örgütsel mutluluk ölçeği alt boyutları üzerinde anlamlı etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre elde edilen önemli bir bulgu da çalışmanın yapıldığı kurumda, “Şeffaflık” arttıkça çalışanların örgüte ilişkin olumsuz duygularının da artmış olmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Demokrasi, Örgütsel Mutluluk, Davranışsal Yönetim