Necmettin Erbakan’s Central Asia Policy


Yıldız M.

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, no.Sayı:2, pp.41-59, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Index Copernicus, Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.41-59
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

 This study analyzes Necmettin Erbakan's policy towards Central Asia through his works and discourses. The purpose of this article is not to reveal the relations between Turkey and the Central Asian Republics in all its details. In this context, it attempts to respond to the claims that Erbakan was unable to develop relations with the Central Asian Turkish Republics. This article consists of five sub-titles. In the first sub-title, Erbakan's foreign policy approach is presented. This serves an opportunity to understand the perceptions and actions of the leader of the Welfare Party towards the Central Asian countries. Secondly, based on his speeches during the years of opposition Erbakan’s thoughts about the countries of Central Asia and regional powers are analyzed. In the following part Erbakan’s visits to Azerbaijan and the Central Asian countries in 1992 are emphasized. Finally, Erbakan's policies towards the region during his term as prime minister are assessed.

Bu çalışma, Necmettin Erbakan’ın Orta Asya’ya yönelik politikasını eserleri ve söylemleri üzerinden çözümlemektedir. Bu makalenin amacı Türkiye ve Orta Asya Cumhuriyetleri arasındaki ilişkileri tüm ayrıntıları ile aydınlatmak değildir. Bu bağlamda özellikle Erbakan’ın Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile ilişkileri geliştirmede yetersiz kaldığı yönündeki iddialara cevap verilmeye çalışılmaktadır. Bu makale beş alt başlıktan oluşmaktadır. Birinci alt başlıkta Erbakan’ın dış politika yaklaşımı ortaya konulmaktadır. Bu konunun ele alınması Refah Partisi liderinin Orta Asya ülkeleri hakkındaki görüşlerinin ve icraatlarının anlaşılmasına hizmet etmektedir. İkinci olarak dönemler halinde Erbakan’ın muhalefet yıllarında Orta Asya ülkelerine ve bölgesel güçlere karşı geliştirmiş olduğu düşünceler, vermiş olduğu söylevler temelinde çözümlemeye tabi tutulmaktadır. Bir sonraki aşamada ise Erbakan’ın 1992 yılında Azerbaycan ve Orta Asya ülkelerine yapmış olduğu ziyaretler üzerinde durulmaktadır. Son olarak Erbakan’ın başbakanlığı döneminde bölgeye yönelik politikaları değerlendirilmektedir.