ENERJİ TÜKETİMİNİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ


Çetin M., Doğan İ., Işık H.

International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, vol.2, no.1, pp.26-40, 2014 (Peer-Reviewed Journal)