Ideal Human Design in Renaissance Utopias


Creative Commons License

Yılmaz F.

Turkish Studies (Elektronik), vol.19, no.1, pp.413-427, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 19 Issue: 1
  • Publication Date: 2024
  • Doi Number: 10.7827/turkishstudies.70437
  • Journal Name: Turkish Studies (Elektronik)
  • Journal Indexes: IBZ Online, ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.413-427
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

In summarising this examination of the ideal human design in Renaissance utopias, it is important to emphasise how utopias had a profound impact on both social order and individual life. While the works of More, Bacon and Campanella deal with the ideal human design in different ways, a common theme centres on the importance of social welfare and justice. The works of More and Campanella emphasise the abolition of private property and the equal distribution of resources. This forces people to rethink their roles and responsibilities in society, thus endeavouring to achieve a sense of community beyond the individual. These authors use utopias to encourage people to explore their potential to live in a more just and equal society. On the other hand, Bacon's "New Atlantis" emphasises the importance of science and technology for human progress and development. Bacon believes in the power of science to discover people's natures and abilities and utilise them for the benefit of society. In this utopia, science and technology are presented as tools to improve people's lives. In the combination of these different utopias, the design of the ideal human being centres on individuals understanding their role and moral responsibility in society and discovering their individual talents and potential. This reflects the anthropocentric thinking that was characteristic of the Renaissance period in general and illustrates the significant cultural and intellectual changes during this period. The utopias of the Renaissance period allow us to examine the design of the ideal human being from an even broader perspective - not only on an individual but also on a societal level.
Rönesans dönemi ütopyalarında ideal insan tasarımı konusunda yapılan bu incelemeyi özetlerken, ütopyaların hem sosyal düzen hem de bireysel yaşam üzerinde nasıl derin bir etkisi olduğunu vurgulamak önemlidir. More, Bacon ve Campanella'nın eserleri, ideal insan tasarımını farklı şekillerde ele alırken, ortak bir tema toplumsal refah ve adaletin önemi üzerine yoğunlaşmaktadır. More ve Campanella'nın eserleri, özel mülkiyetin kaldırılması ve kaynakların eşit dağıtılması fikrini vurgular. Bu durum, insanların toplumdaki rollerini ve sorumluluklarını yeniden düşünmeye zorlar, böylece bireylerin ötesinde bir topluluk bilincine ulaşılmaya çalışılır. Bu yazarlar, insanların daha adil ve eşit bir toplumda yaşama potansiyelini keşfetmeye teşvik etmek için ütopyalarını kullanırlar. Diğer taraftan, Bacon'ın "Yeni Atlantis" eseri, insanın ilerlemesi vegelişmesi için bilim ve teknolojinin önemini vurgular. Bacon, insanların doğalarını ve yeteneklerini keşfetmek ve bunları toplumun yararına kullanmak için bilimin gücüne inanır. Bu ütopyada, bilim ve teknoloji, insanların yaşamlarını iyileştirecek unsurlar olarak sunulur. Bu farklı ütopyaların birleşiminde, ideal insan tasarımı, bireylerin toplumdaki rollerini ve ahlaki sorumluluklarını anlama ve bireysel yeteneklerini ve potansiyellerini keşfetme üzerine yoğunlaşır. Bu, Rönesans döneminin genel karakteristiği olan insan merkezli düşünceyi yansıtır ve bu dönemdeki önemli kültürel ve entelektüel değişiklikleri gösterir. Rönesans dönemi ütopyaları, ideal insan tasarımını daha da geniş bir perspektiften incelememize olanak sağlar - sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal düzeyde.