Şelat Yapıcı Reçine Sentezi ve Farmasötik Örneklerde Bulunan Bazı Metalik Elementlerin Katı Faz Ekstraksiyonu Sonrası Alevli AAS ile Tayini


HAZER O., YILMAZ V., KARTAL Ş.

XI. ULUSAL SPEKTROSKOPİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 23 June 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes