Küresel Pazarlama Yönetimi Yaklaşımıyla Çok Boyutlu Yönetsel Yatırım Analizi Ve Portföy Yönetimi-Yozgat Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin İhtiyaç Analizi


ALTIN Ş., KARTAL C.

Internatıonal Journal Of DıscıplınesEconomıcsAdmınıstratıveScıencesStudıes, vol.3, no.2, pp.86-99, 2017 (Peer-Reviewed Journal)