Örgüt Kültürü ve Örgütlerarası Vatandaşlık Davranışları


Özdevecioğlu M., Akın M.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.3, no.2, pp.112-131, 2013 (Peer-Reviewed Journal)