Çayırhan (Ankara) Bölgesindeki bitki çeşitliliği ve bölgedeki organik maddece zengin kayaçlarla olan jeokimyasal ilişkisi.


YAVUZ PEHLİVANLI B. , KOÇ Ş., ERGİN E., AÇIK L., VURAL M., KADIOĞLU Y. K. , ...More

IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, s,107-108, 26-28 Mayıs 2010, Elazığ., Turkey, 26 - 28 May 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey