Mahkeme Bilirkişi Raporu


Şenocak M. B.

Adalet Bakanlığı, pp.2, Yozgat, 2020

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2020
  • City: Yozgat

Abstract

BİLİRKİŞİ RAPORU

 

Mahkemesi                : Akdağmadeni Asliye Ceza Mahkemesi

Dava No                     : 2020-354 Esas

Davacı                        : Kamu Hukuku

Vekili                         :

Sanık                          :  

Vekili                         :

Dava                           :

Dava Tarihi                :

           

 

GİRİŞ

21.06.2021 tarihinde Mahkeme heyetiyle birlikte davaya konu Yozgat ili Akdağmadeni İlçesi, Oluközü kasabası Konacı Mahallesi sınırları içerisinde Paltalı Mevkii yapılan keşifte hazır bulundum. Keşif mahallinde gözlem ve inceleme yaptım. Konu ile ilgili çalışmam ve hazırladığım rapor aşağıdadır.

İNCELEME VE TESPİTLER

Davaya konu Konacı Mahallesi sınırları içindeki Paltalı mevkii ye ulaşıldığında yer yer kaya yer yer toprak zeminden oluşan bir arazi ile karşılaşıldı. Şahşıma gösterilen yerde yaklaşık 1 metre çapında, derinliği yaklaşık 30-40 cm olan kazılmış bir çukur görüldü.(Resim-I) Çukurun içindeki yarısı karot cihazı tarafından kırılmış küçük kaya parçası üzerinde çapı yaklaşık 8 cm olan ve yaklaşık 6-7 cm derinliğinde karot deliği görüldü.(Resim-II) Bu çukurun yakın çevresinde yapılan araştırma da herhangi bir arkeolojik buluntuya rastlanılmadı. Fakat yaklaşık 100 metre kuzey yönünde 05.10.2020 tarihinde yapılan birinci keşifte görülen ve mahkemenize bilirkişi raporu olarak sunulan bilgiler aynen geçerlidir.  

                                                           SONUÇ

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda:

            1.  Ebatlarından dolayı küçük ve derin olmayan ve karot cihazı kullanılarak kazı yapıldığı anlaşılmıştır.

            2.   Kazı çukurunun çok yakın çevresinde yapılan araştırma da herhangi bir arkeolojik bulguya rastlanılmaması, bu kazının arkeolojik olarak anlamsız bir kazı olduğu sonucuna götürmektedir. 

            4. Tahribattan dolayı herhangi bir koruma tedbirinin alınmasına gerek olmadığı değerlendirilmiştir.

            5. Burası arkeolojik bir alan değildir.  Kazı yapılan yerin yaklaşık 100 metre kuzey yönündeki arkeolojik buluntular (05.10.2020 tarihindeki bilirkişi raporunda belirtilmiştir.) göz önüne alındığında buradaki kazının define aramaya yönelik bir kazı olduğu sonucuna varılmıştır.

İş bu rapor 2 sayfa ve 2 nüsha düzenlenmiş ve tarafımca imzalanmıştır. 23.06.2021

 

           

                                                                       Dr. Öğr. Ü. Mehmet Bülent ŞENOCAK

                                                                                              Arkeolog

 

Ek:  2  Adet Fotoğraf