EKONOMİK KRİZ ORTAMINDA FİNANSAL TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI


Hacıhasanoğlu P., Kara M.

PARADİGMA AKADEMİ, Çanakkale, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: PARADİGMA AKADEMİ
  • City: Çanakkale
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Ekonomik kriz ortamlarında tüketiciler boyutunda toplumun bütün kesimleri, finansal güvenlik, işsizlik oranları, tüketici fiyatları, kredi kullanma olanakları ve döviz kurları ile ilgili olarak ani değişikliklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu değişimler, tüketim ve satın alma sürecinde yer alan ana aktörler olan tüketicileri ve söz konusu tüketicilerin sergileyecekleri davranışları doğrudan etkilemektedir. Ekonomik kriz nedeniyle kendilerini güvende hissetmeyen tüketiciler ekonomik kriz öncesi döneme kıyasla, harcama ve tasarruf boyutunda daha temkinli ve hassas davranma eğilimi sergilemektedirler. Harcama boyutunda tüketiciler, kriz kaynaklı fiyat artışları vb. gelişmelerden dolayı tüketim noktasında tasarruf eğilimi sergileyeceklerdir. Mal veya hizmet sunan işletmelerin doğrudan iş hacmini etkileyecek bu durum, aynı zamanda ülke ekonomisinde daralmaya yol açacak ve buna paralel olarak da ekonomik krizden çıkış süreci uzayacaktır. Anahtar kelimeler: Ekonomik Kriz, Yatırım Aracı, Yatırım Aracı Satın Alma Davranışı, Finansal Tüketici, Tüketici Davranışı, Tüketim Harcaması, Menfaat, Risk.