Örgütsel Gururun Yaratıcılık Üzerindeki Etkisi: Özel Okul Öğretmenleri Örneği (The Impact of Organizational Pride on Creativity: The Example of Private School Teachers)


Creative Commons License

ÇELEBİ F.

Journal of Business Research - Turk, vol.12, no.3, pp.3261-3272, 2020 (Peer-Reviewed Journal)