Farklı Düzeylerde tokoferol asetat ve Defne Ekstratı İçeren AntioksidantlıYemlerin Gökkuşağı Alabalığının Oncorhynchus mykiss Büyüme Parametreleri VeFileto Yağ Asitlerine Etkileri


YEŞİLAYER N., ELMASTAŞ M., AKIN Ş., GENÇ N., AKŞİT H.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier