PANDEMİ SÜRECİNİN PSİKO-SOSYAL ETKİLERİ: EĞİTİMCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Yakut S., Yakut I.

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, vol.7, no.56, pp.2073-2084, 2020 (Peer-Reviewed Journal)