Eğik Eğilme ve Eksenel Yüke Maruz Prizmatik Kirişlerin Optimum Kesit Boyutlarının Belirlenmesi


Nuralıyev M.

Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.68-72, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, farklı yükleme sonucu yalnızca eğik eğilmeye ve çekme (veya basma) ile birlikte eğik eğilmeye zorlanan dikdörtgen kesitli prizmatik kirişlerin optimum kesit boyutlarının belirlenmesi üzerine analitik incelemeler yapılmıştır. Kiriş kütlesinin azalmasını sağlayan minimum kesit alanı, optimizasyon kriteri olarak kabul edilmiştir. Eğik eğilmede mukavemet koşulları esas alınarak Lagrange Belirsiz Çarpanlar yöntemiyle optimum kesit boyutlarının ve minimum kesit alanının belirlenmesi için analitik formüller elde edilmiştir. Yalnızca eğik eğilmeye zorlanan kirişlerde kesit genişliğinin yüksekliğine optimum oranınının (b/h) , P kuvvetinin veya M kuvvet çiftinin bulunduğu düzlemin düşeyle yaptığı açının tanjantına eşit olduğu görülmüştür. Çekme (veya basma) ile birlikte eğik eğilmeye zorlanan kirişlerde ise optimum (b/h) oranının eksenel P kuvvetinin uygulandığı noktanın koordinatlarının oranına (y/x) eşit olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda minimum kesit alanının, eksenel P kuvvetinin yalnız kesit köşegeni üzerindeki noktalarda uygulandığı takdirde elde edilebileceği sonucuna varılmıştır.