Examınıng Psychologıcal Achıevementsof The Famılıes Of Chıldren Partıcıpatıng Insummer Sport Schools1


ULUCAN H., ADİLOĞULLARI İ., CİHAN B. B.

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.41-47, 2013 (Peer-Reviewed Journal)