BOARD OF DIRECTORS STRUCTUREAND EARNINGS MANAGEMENT: BIST MANUFACTURING CASE


Temiz H., Dalkılıç E. , Hacıhasanoğlu T.

BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, vol.5, no.4, pp.119-136, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 4
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.15295/bmij.v5i4.18
  • Title of Journal : BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
  • Page Numbers: pp.119-136

Abstract

u çalışmanın amacı firmaların yönetim kurulu yapısı (bağımsız üye, denetim komitesi, kadın üye ve
yönetim kurulu büyüklüğü) ve kâr yönetimi
uygulamaları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Söz konusu ilişkinin
incelenmesi amacıyla dört farklı kâr yönetimi tahmin modeli kullanılmış ve dört hipotez test edilmiştir. Çalışma
kapsamında BIST İmalat Sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait 2011
2016 yıllarını kapsayan veriler
kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; yönetim kurulu içindeki bağımsız üye oranının tahakkuk ve gelir
manipülasyonu temelli kâr yönetimi uygulamaları ile ilişkili olduğu ve yönetim kurulundaki kadın üye oranının
artma
sının nakit akışı ve gelir manipülasyonu temelli kâr yönetimi uygulamalarını azalttığı görülmüştür. Yönetim
kurulu büyüklüğünün artmasının da nakit akışı ve gelir manipülasyonu temelli kâr yönetimi uygulamalarını
azalttığı tespit edilmiştir. Çalışma kapsam
ında elde edilen bulguların denetim komitesi üye oranının kâr yönetimi
uygulamalarını azalttığı hipotezini desteklemediği sonucuna ulaşılmıştı
kurulundaki kadın üye oranının
artma
sının nakit akışı ve gelir manipülasyonu temelli kâr yönetimi uygulamalarını azalttığı görülmüştür. Yönetim
kurulu büyüklüğünün artmasının da nakit akışı ve gelir manipülasyonu temelli kâr yönetimi uygulamalarını
azalttığı tespit edilmiştir. Çalışma kapsam
ında elde edilen bulguların denetim komitesi üye oranının kâr yönetimi
uygulamalarını azalttığı hipotezini desteklemediği sonucuna ulaşılmıştır