SELECTION OF EURO STOXX 50 STOCKSWITH WEIGHTED GOAL PROGRAMMING


Creative Commons License

Acar E.

6. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 May 2021, pp.33-34

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.33-34
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

It has been observed that European countries have recently started to apply negative interest rates. Therefore, investors have to turn to investment instruments that contain risk. In the study, a portfolio is composed based on 12-month data of 38 stocks within the scope of Euro 50 in the April 2020- April 2021 period. The goals set for the portfolio; A higher return than the NASDAQ 100 average return, a beta above 1, a price to earnings (p/e) ratio lower than the NASDAQ 100 average p/e ratio, a risk lower than the NASDAQ 100 risk, and a positive Treynor index. Since the risk-free interest rate in European developed countries is negative, theoretically 0.05 is taken.

Avrupa ülkelerinde son dönemde negatif faiz uygulamasına geçildiği gözlenmektedir. Dolayısıyla yatırımcılar riskli yatırım araçlarına yönlenmektedir. Çalışmada, Nisan 2020-Nisan 2021 döneminde Euro 50 kapsamındaki 38 hissenin 12 aylık verileri üzerinden hedef programlama ile portföy oluşturulmuştur. Veriler, Almanya Borsası kapanış fiyatlarından temin edilmiştir. Portföy için belirlenen hedefler; NASDAQ 100 ortalama getirisinden yüksek bir getiri, 1’in üzerinde bir beta, NASDAQ 100 ortalama fiyat/kazanç (F/K) oranından küçük bir F/K oranı, NASDAQ 100 riskinden düşük bir risk ve Treynor endeksinin pozitif olmasıdır. Avrupa gelişmiş ülkelerindeki risksiz faiz oranı negatif olduğundan, çalışmada risksiz faiz oranı teoriksel olarak 0.05 alınmıştır.