Erken Cumhuriyet Dönemi (1920-1938) Büyükelçilik Raporlarında Trabzon-Tebriz Transit Yolu Projesi


ERDAL İ.

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, no.23, pp.45-60, 2017 (Peer-Reviewed Journal)