Determination and Analysis of Drought Effect with The Help of Gis and Meteorological Measurements in Firat-Dicle Basin


Creative Commons License

Karaca Ö. F., Yürekli K.

1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2018, pp.656-657

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.656-657
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Nowadays, drought is one of the most important results of climate change which has been coming up very often. It is one of the issues that need to be taken into consideration for Turkey. Due to the negative effects on the flow in water sources size, formation and prevention are extremely very important. There are different drought analysis methods that can be applied in order to determine the drought accurately. The purpose of this study is to make drought analysis in the Euphrates-Tigris basin which is Turkey’s largest water basin, and to determine regions which are seen the intensely or less common in Geographic Information Systems. Additionally topographic, spatial and seasonal maps of meteorological parameters will be created by GIS and it will be easier to determine the risk areas. For this purpose, Standardized Rainfall Index will be calculated for 1, 3, 6, 9, 12, 24, monthly periods. The data of the 24 meteorological stations which is representing the basin and taken from the State Meteorological Service will be used in years 1983-2012.

Günümüzde çok sık gündeme gelen iklim değişikliğinin en önemli sonuçlarından birisi olan kuraklık, Dünya’nın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye için de dikkate alınması gereken konulardan biridir. Ekonomik bakımdan ve özellikle su kaynaklarında akım üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle boyutu, oluşma nedeni ve önlenmesi son derece önemlidir. Bu amaçla kuraklığın doğru bir şekilde belirlenebilmesi için uygulanabilir farklı kuraklık analiz ve tespit yöntemleri bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin en büyük su havzası olan Fırat-Dicle havzasında kuraklık analizinin yapılarak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamında yoğun veya daha az görülen bölgelerin belirlenmesidir. Ayrıca CBS ile meteorolojik parametrelere ait yersel, mekânsal ve mevsimsel haritaların oluşturularak risk kapsamındaki alanların daha kolay tespit edilmesidir. Bu bağlamda, 1, 3, 6, 9, 12, 24, aylık dönemler için Standardize Yağış İndeksi (SPI) hesaplanacaktır. Veri seti olarak Devlet Meteoroloji İşleri’nden (DMİ) alınan ve havzayı temsil edebilecek 24 meteoroloji istasyonunun 1983-2012 yıllarına ait değerleri kullanılacaktır.