TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME POLİTİKALARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAVRAMININ ROLÜ VE ANTALYA ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Sarkım M.

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, vol.1, no.6, pp.15-22, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 6
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
  • Journal Indexes: EBSCO Legal Source, TR DİZİN (ULAKBİM), Index Copernicus, Asos İndeks, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.15-22
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

The economic, social, political and technological developments in the world have affected tourism and as a result “sustainable tourism” approach came into existence. While sustainable tourism provides a high-level of satisfaction to the tourist, it also should protect the environment. From many aspects the products are alike and for that reason firms and destinations are trying to find ways of differentiating their products. This study explains diversification and tourist product diversity concept and importance of sustainability in tourism. Destinations need to differentiate their products from other destinations because of the competitiveness. In this study, tourism policies of Antalya, (a city which plays an important role at Turkish tourism), have been investigated and which products have to be developed using Delphi technique in order to ensure sustainable tourism have been designated. Massive tourism products were more developed in Antalya region. But new products which extension of sustainable tourism concept have been developed to get more revenue and tourism will be sustainable in this region. 

Dünyada ekonomik, sosyal, politik ve teknolojik alanda yaşanan gelişmeler turizmi de etkilemiş ve sürdürülebilir turizm anlayışı ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir turizm turist tatminini yüksek bir seviyede sağlarken, turistlere de anlamlı tecrübeler kazandırmalı ve çevreyi korumalıdır. Turistik ürün birçok yönden birbirine benzediği için firmalar ve destinasyonlar kendi ürünlerini diğerlerinden farklılaştırmanın yollarını araştırmaya odaklanmışlardır. Bu çalışma farklılaştırma ve turistik ürün farklılaştırma kavramlarını ve turizmde sürdürülebilirliğin önemini açıklar. Turizm sektöründeki rekabet nedeniyle turistik yörelerin kendi ürünlerini diğerlerinden farklılaştırmaya ihtiyacı vardır. Bu çalışmada Türkiye turizmi içinde önemli bir yere sahip olan Antalya’da turistik ürün politikaları ele alınarak sürdürülebilir turizm kapsamında geliştirilmesi gereken ürünler delphi tekniği kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Antalya yöresinde daha çok kitle turizmine yönelik ürünler gelişmiştir. Fakat sürdürülebilir turizm kapsamında yeni ürünlerin geliştirilmesi daha fazla gelir sağlayacak ve yörede turizm sürdürülebilecektir.