Mahkeme Bilirkişi Raporu


Şenocak M. B.

Adalet bakanlığı, pp.2, Yozgat, 2021

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2021
  • City: Yozgat
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

BİLİRKİŞİ RAPORU

Mahkemesi                : Şefaatli Asliye Ceza Mahkemesi

Dava No                     : 2021-142 Esas

Davacı                        : Kamu Hukuku

Vekili                         :

Sanık                          :  

Vekili                         :

Dava                           :

Dava Tarihi                :

           

GİRİŞ

08.10.2021 tarihinde Mahkeme heyetiyle birlikte davaya konu Yozgat ili, Şefaatli ilçesi, Ekinci uşağı köyü sınırları içindeki Koçtepe Mevkiinde (113 Ada ve 57 nolu mera parseli) yapılan keşifte hazır bulundum. Keşif mahallinde gözlem ve inceleme yaptım. Bu konudaki raporum mahkemenize 16.10.2021 tarihli rapor olarak gönderilmişti.   Konu ile ilgili davaya konu yerin sit alanı olup olmadığı ve 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli bir yer olup olmadığı hususunda değerlendirme yapılarak ek rapor istenmiştir. Tarafımdan istenen ek değerlendirme raporu maddeler halinde aşağıda sunulmuştur.

EK DEĞERLENDİRME RAPORU

a. Yozgat müzesi ile yapılan görüşmede yukarıda bilgileri bulunan yerin arkeolojik bit sit alanı olduğuna dair belge ek’te sunulmuştur.(Ek-A) Fakat davaya konu tümülüslerin bulunduğu mevki ile ilgili olarak müze evraklarında farklı bir mevki ismi geçmektedir. Dolayısıyla mahkeme kayıtları ile müze kayıtlarında (kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 20.06.2007 tarih ve karar-826 sayılı belgesi) iki farklı ismin aynı yere ait olup olmadığı konusuna bilirkişinin karar verebileceği bir konu olmadığından davaya konu tümülüslerin bulunduğu mevki adının kesin tespiti konusu mahkeme tasarrufundadır.    

b. Kaçak kazı yapılan yerin 2863 sayılı kanunun II. bölüm, 6. Madde, d bendinde “….Kaya mezarlıkları, yazılı, resimli ve kabartmalı kayalar, resimli mağaralar, höyükler, tümülüsler, ören yerleri, akropol ve nekropoller….” şeklinde belirtilmiştir. Kaçak kazı yapılan yerin bir tümülüs olduğu ekte belirtilen müze yazısı (her ne kadar mevki ismi konusunun problemli olmasına rağmen) ile de ortadadır. Dolayısıyla davaya konu kaçak kazı yapılan yerin 2863 sayılı kanunda belirtilen ve tanımı yapılan korunması gerekli arkeolojik bir sit alanı olduğu açıktır.

 İş bu rapor 2 sayfa ve 2 nüsha düzenlenmiş ve tarafımca imzalanmıştır. 01.12.2021

 

 

                                                                       Dr. Öğr. Ü. Mehmet Bülent ŞENOCAK

                                                                                              Arkeolog

 

 

Ek: A (Arkeolojik sit alanı olduğunu belirten müze yazı fotokopisi)