Mahkeme Ek Bilirkişi Raporu


Şenocak M. B.

Adalet Bakanlığı, pp.2, Yozgat, 2020

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2020
  • City: Yozgat

Abstract

EK BİLİRKİŞİ RAPORU

Mahkemesi                : Akdağmadeni Asliye Ceza Mahkemesi

Dava No                     : 2017-617 Esas

Davacı                        : Kamu Hukuku

Vekili                         :

Sanık                          : Ali KANLIER

                                     Tatlı KANLIER

                                     Taner KANLIER

                                     Mahmut ÜNKOÇ

Vekili                         :

Dava                           :

Dava Tarihi                :

           

 

            Giriş

22.09.2020 tarihli Akdağmadeni Asliye Ceza Mahkemesi tarafından aşağıdaki hususların ek bilirkişi raporu ile açıklığa kavuşması istenmektedir.

1. Suç mahallinin sit alanı veya 2863 sayılı kanuna göre gerekli başka bir yer olup olmadığı,

2. 2863 sayılı kanun kapsamında korunan kültür ve tabiat varlıklarından olup olmadığı,

3. Kazı izlerinden kazıda iş makinası kullanılmış olduğunun anlaşılıp anlaşılmadığının tespiti,

12.10.2018 TARİHİNDEKİ BİLİRKİŞİ RAPORUNA EK OLARAK 02.10.2020 TARİHLİ YUKARIDA MADDELER HALİNDE BELİRTİLEN HUSUSLARA İLİŞKİN EK BİLİRKİŞİ RAPORU

            1. Suç mahallinin, suç işlenmeden önce sit alanı veya 2863 sayılı kanuna göre başka bir yer olmadığı.(Ek-1)

            2. Suç mahalli, olay tarihinden sonra 2863 sayılı kanun kapsamında korunan kültür ve tabiat varlıklarından olması için yapılan başvuru, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 14.04.2017 tarih ve 2618 no ile kabul edilmediğinden 2863 sayılı kanun kapsamında korunan kültür ve tabiat varlıklarından olmadığı.(Ek-1)

            3. Suç mahalli incelendiğinde tümülüs üzerinden açılan derin ve geniş çukurun kenarlarının oldukça muntazam olması (resim-2,3,4), açılan çukurdan çıkan taş-toprak karışımı toprağın tümülüsün üst kısmına muntazam olarak konulması(resim-1) tümülüsün bir makine tarafından kazıldığını göstermektedir. Eğer insan eliyle kazılmış olsaydı çukur kenarlarının düzgün değil giriltili çıkıntılı olması gerekirdi ayrıca çukur kazımından çıkan toprağın derli toplu olarak durması, kazının tek seferde (farklı zaman dilimlerinde olmadığını) yapıldığını da göstermektedir.  Kazı esnasında bazı mimariye ait taşlar üzerinde görünen beyaz renk, kirli beyaz renkten kolaylıkla ayrılmaktadır. Beyaz renkli olan kısımlar kazıcı makinanın dişlerinin açtığı izler ya da kırdığı bölümlerde (resim-5,6,7) tümülüsün bir makine tarafından açıldığını düşündürmektedir.   02.10.2020

 

 

 

Dr. Öğr. Ü. Mehmet Bülent ŞENOCAK

                                                                                              Arkeolog

 

 

 

Ek-I:  Kayseri Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Kararı