Yazar Edebiyatçı ve Okuyucu Molla Osman el-Mevsılî’nin Hayatı Hakkında Araştırma


Creative Commons License

Yenice M., Yaseen M. A.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.33, pp.1071-1080, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu makalemiz,  yaşadığı zamanda dünya çapında tanınan, şöhreti Dünyanın zirvesine ulaşan büyük alim, okuyucu ve edebiyatçı (Molla Osman el-Mevsılî) ın biyografisini ele almaktır ve bu değerli alimin yaptığı ilmi yolculukları ve başarıları hakkında kısa malumat vermektedir. Araştırmamız, Molla Osman el-Mevsılî’nin biyografisini ele alan bazı kitap ve makalelerde onun hakkında yer alan bir çok hata ve yanlış bilgiyi düzeltmeye çalıştı. Araştırmamız başta onun  hayatını, nerede doğduğu, nasıl yetiştiği hakkında bilgileri içermektedir. Daha sonra Başta Kur’ân-I Kerîm’in okunuşu hakkındaki kıraat ilimleri olmak üzere, onun ilmi konulardaki kültürü, hassasiyeti ve uzmanlığını da kapsamaktadır. Çünkü onun asıl uzmanlık alanı kıraat ilimleridir ve bu alanine önde gelen alimlerindendir. Bunun yanında araştırmamız, el-Mevsılî’nin hayatındaki bazı önemli konuları ve özellikle gazetecilik alanındaki büyük etkisini değerlendirmektedir. Çünkü Mısır'da el- Maârif dergisini kurmuştur. Bunun yanı sıra onun edebiyat ve sanat alanındaki olağanüstü etkisi de değerlendirilmektedir. Çünkü el-Mevsılî Arap ve Türk makamlarını çok iyi biliyordu ve bu makamlarda da çok becerikli ve kabiliyetli idi. Nitekim makam ilmini olumlu yönde etkileyen ve aşamalar kat etmesini sağlayan yeni vezinler ve makamlar ortya koymuştur. Araştırmamız el-Mevsılî’nin Arap edebiyatındaki ustalığını ve bu alandaki tartışılmaz üstünlüğünü ortaya koymaya çalışmıştır. Çünkü el-Mevsılî hayatını zamanının büyük ilim adamaları arasında geçirdi ve onlar arasında da

büyük bir mertebeye ulaştı. Makale ayrıca onun Telif ve tahkik alanındaki çalışmalarını ve bu alandaki bilimsel faaliyetlerini de içermektedir. Zira el-Mevsılî bu bilimde de zamının yazarları ile yarışacak konumdadır. el-Mevsılî 19. Yüz yılda birçok ilim ve irfan dalında bilimsel faliyet yürüten bir alim olarak ilim dünyasına hoş bir seda bırakmıştır.

 Anahtar Kelimeler: Molla Osman el-Mevsılî, Kıraat İlimleri, Irak Makâmı, El- Maârif Dergisi, Biyografi.