2014 – 2018 YILLARI ARASINDA YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNE BAŞVURAN ZEHİRLENME OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

Yardımcı C., Yüksek A.

ZEUGMA II. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARKONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 18 - 20 January 2019, vol.2, pp.1100-1108

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1100-1108
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Kimyasal etkileriyle bozucu etkiler oluşturan ve sonunda ölüme kadar varabilen sonuçlara

neden olabilen maddelere zehir ve bu maddelerin alınmasıyla ortaya çıkan duruma zehirlenme

denmektedir. Zehirlenmeler gaz maddeler, sıvı maddeler veya katı maddeler gibi birçok

maddeyle meydana gelebilmektedir. İnsan organizmasına zararlı bu maddelerin ağızdan

yenilmesi veya içilmesiyle, solunum yoluyla teneffüs edilmesiyle, damar içerisine direkt

uygulanması yoluyla veya deriden emilim yoluyla gibi değişik yollardan alınmasıyla meydana

gelebilmektedir. Zehirlenmeler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de azımsanmayacak

miktarda meydana gelmekte ve bu hastalar hastahanelerin acil servislerine müracaat

etmektedirler. Ve hastalar acil servislerde ilk müdahalelerinin ardından takip ve tedavi

amacıyla genellikle yoğun bakımlara yatırılmaktadır. Yoğun bakımlar, maliyeti yüksek olan

bakımın yapıldığı ve genellikle hastanın dış ortamla çok kolay iletişiminin olamadığı

birimlerdir (1). Bu hastalar, genellikle sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürürken zehirlenme

durumuyla karşılaştıklarında birdenbire yoğun bakım ihtiyacı oluşmasından dolayı,

kısıtlamalara gitmesi gerekebilmekte, takip ve tedavi sürecinde bazen de ölüm gibi kötü

sonlarla karşılaşabilmektedirler. Biz, bu çalışmamızda 01.01.2014 – 10.12.2018 tarihleri

arasında Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastahanesine zehirlenme nedeniyle

başvurular ICD-10 kodlarına göre otomasyon sistemi üzerinden tarandı. Belirtilen tarihler

arasında 495 hasta tespit edildi. Bu tespit edilen 495 hastanın hangi sebeplerle müracaat

ettiklerini değerlendirmeye çalıştık.