Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılında Öne Çıkan Değerler: Ortaokul Öğrencileri Üzerinde Nitel Bir Araştırma


Ustaoğlu Çelik A. , Çakmak M. A.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.27, pp.455-465, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 27
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.455-465

Abstract

Bu çalışmada, ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin Çanakkale Zaferi’nin 100. yılında hislerini açıkladıkları kompozisyonlarda öne çıkarttıkları/sezdirdikleri değer unsurlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 54 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrenci kompozisyonlarından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma sonucunda; öğrenci kompozisyonlarında 14 farklı değeri [vatanseverlik (f=27), duyarlılık (f=21), sevgi (f=19), sorumluluk (f=18), bağımsızlık/özgürlük (f=11), aile birliğine verilen önem (f=7), saygı (f=7), yardımseverlik (f=6), dayanışma (f=3), bilimsellik (f=2), çalışkanlık (f=2), hoşgörü (f=2) ve dürüstlük (f=1)] içeren 132 değer unsuru belirlenmiştir. Bu bulgulardan hareketle; öğrenci kompozisyonlarında yer alan değerlerin, Sosyal bilgiler öğretim programında kazandırılması istenilen birtakım değerlerle örtüştüğü sonucuna ulaşılmıştır.