Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılında Öne Çıkan Değerler: Ortaokul Öğrencileri Üzerinde Nitel Bir Araştırma


Ustaoğlu Çelik A., Çakmak M. A.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.27, pp.455-465, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 27
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.455-465
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin Çanakkale Zaferi’nin 100. yılında hislerini açıkladıkları kompozisyonlarda öne çıkarttıkları/sezdirdikleri değer unsurlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 54 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrenci kompozisyonlarından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma sonucunda; öğrenci kompozisyonlarında 14 farklı değeri [vatanseverlik (f=27), duyarlılık (f=21), sevgi (f=19), sorumluluk (f=18), bağımsızlık/özgürlük (f=11), aile birliğine verilen önem (f=7), saygı (f=7), yardımseverlik (f=6), dayanışma (f=3), bilimsellik (f=2), çalışkanlık (f=2), hoşgörü (f=2) ve dürüstlük (f=1)] içeren 132 değer unsuru belirlenmiştir. Bu bulgulardan hareketle; öğrenci kompozisyonlarında yer alan değerlerin, Sosyal bilgiler öğretim programında kazandırılması istenilen birtakım değerlerle örtüştüğü sonucuna ulaşılmıştır.