Bankaların Kapsamlı Kârı Zararı ve Diğer Kapsamlı Kâr Zarar Kalemlerini Raporlama Uygulamalarının TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı Açısından İncelenmesi


ULUSAN H.

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.121-139, 2014 (Peer-Reviewed Journal)