BEKLENEN YAŞAM SÜRESİNİN BELİRLEYİCİLERİ: JAPONYA ÖRNEĞİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR İNCELEME / The Determinants Of Life Expectancy: An Econometric Analysis For Japan


Creative Commons License

SEY N., AYDIN B.

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, vol.3, no.2, pp.151-170, 2019 (Peer-Reviewed Journal)