Belediye Hizmetleri ve Vatandaş Memnuniyeti: Yozgat Belediyesi Örneği


İşbilen S.

International Balkan and Near Eastern Social Sciences, no.10, pp.340-349, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Yerel yönetimlerin bir bileşeni olan belediyeler halka en yakın ve halk tarafından seçim ile yönetimi oluşturulmuş vazgeçilmez bir kamu tüzel kişidirler. Gelişen ve çeşitlenen insan ve toplum ihtiyaçlarında son zamandalar da belirgin bir şekilde artış olduğu gözlemlenmektedir. Belediyelerde bu ihtiyaçlara karşılık bulan bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Belediyelerin getirişmiş oldukları hizmetler vatandaşların memnuniyet düzeylerini belirlemekte ve memnuniyetin olumlu yönde olması kalıcı yönetim için vazgeçilmez bir durumdur. Bu çalışmamızda; Belediye hizmetleri ve vatandaş memnuniyeti konusunda Yozgat belediyesi örneğini incelemiş ve halkın memnuniyet düzeyleri ölçülmüştür. Anketimize toplam 2 bölümden oluşmuş birinci bölümde cinsiyet, yaş, eğitim ve gelir düzeyleri yer almış ikinci bölümde ise belediyenin standart olarak sunmuş olduğu hizmetlerden oluşan 14 soru yer almıştır. Anket sonuçları Statistical Package for the Social Sciences (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı)(SPSS) programında işlenerek kolmogorov-smirnov,non parametrik ve whitney, Kruskal-Wallis testler ile vatandaş memnuniyeti farklı olup olmadığını ölçülmeye ve yorumlaya çalışılmıştır.