Muhafazakâr Düşünce Ekseninde AK Parti’nin Değişim Anlayışı


Creative Commons License

Soğukoluk M., Ekinci E.

11. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 21 August 2021, vol.1, no.1, pp.69-70

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.69-70
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Muhafazakâr düşüncenin temelleri Aydınlanma dönemine kadar götürülse de asıl olarak Fransız Devrimi’ne karşı bir tepki ve tutum olarak ortaya çıktığı ifade edilmektedir.  Buradan hareketle değişim konusunda muhafazakâr düşüncede ılımlı İngiliz muhafazakârlığı ve uzlaşmaz-katı Fransız muhafazakârlığının ön plana çıktığı görülmektedir. Muhafazakâr düşünce ekseninde gelişen bu iki düşünce, günümüz siyasal hayatında hâla etkisini sürdürmektedir. Türkiye’de muhafazakâr düşünceye sahip siyasi partilerden biri olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) ise muhafazakârlık ve demokrasi kavramını tek çatı altında birleştirerek siyasal hayata bir değişim getirme çabasında olduğu ifade edilmektedir. Bu çalışma, kendini muhafazakâr demokrat bir siyasi parti olarak nitelendiren AK Parti’nin “değişim” anlayışına bakış açısını muhafazakâr düşünce ekseninde açıklamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı AK Parti’nin değişime karşı bakış açısı ile muhafazakâr düşüncenin değişime karşı tavrı arasında nasıl bir ilişki olduğunu ortaya koymaktır. Muhafazakâr düşünce ekseninde AK Parti’nin ılımlı muhafazakâr düşünceye mi yoksa uzlaşmaz katı muhafazakâr görüşe mi yakın olduğu konusunu değişim kavramından hareket ederek açıklayabilmek için literatür taraması yapılmıştır. Sonuç olarak AK Parti’nin muhafazakâr düşünce bağlamında ılımlı muhafazakâr görüş ile örtüştüğü çıkarımında bulunulmuştur.


Anahtar Kelimeler: AK Parti, muhafazakârlık, değişim