Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı


Tekerek M., Gök M., Aydemir H.

NEÜ Yayınları, Konya, 2022

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: NEÜ Yayınları
  • City: Konya
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Robot Operating System is a meta operating system developed to create a common platform for Robot control. The widespread use of robot systems has paved the way for the development of software for robot control. As a common platform, ROS can be considered a pioneer in this regard. This book has been prepared as an installation-to-implementation resource book for the use of ROS in the management of autonomous mobile robots. In this context, the management of Autonomous Mobile Robots with ROS is discussed with algorithm and programming examples. In addition, TurtleBot3 and AutoRace tasks are included at the algorithm and application level. ROS and TurtleBot3 are presented separately with simulation and real world scenarios.

Robot İşletim Sistemi, Robot kontrolü için ortak bir platform oluşturmak üzere geliştirilen bir meta işletim sistemidir. Robot sistemlerin yaygınlaşması robot kontrolüne yönelik yazılımların geliştirilmesinin de önünü açmıştır. Ortak bir platform olarak ROS bu konuda öncü olarak kabul edilebilir. Bu kitap, ROS'un otonom mobil robotların yönetiminde kullanımına yönelik, kurulumdan uygulamaya bir kaynak kitap olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda, Otonom Mobil Robotların ROS ile yönetilmesi algoritma ve programlama örnekleri ile ele alınmıştır. Ayrıca, TurtleBot3 ve AutoRace görevlerine algoritma ve uygulama düzeyinde yer verilmiştir. ROS ve TurtleBot3 ayrı ayrı simülasyon ve gerçek dünya senaryoları ile sunulmuştur.