Yardım İsteme Ölçeği YİÖ Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


KOÇ C.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.17, no.1, pp.1-17, 2016 (Peer-Reviewed Journal)