TÜRKİYE’DE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI BAĞLAMINDA ŞEHİR HASTANELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

GÖKKAYA D., ERDEM R.

International Journal of Economic and Administrative Studies, vol.0, pp.73-96, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier