1. eraltı Zenginliklerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi ve Yozgat İlindeki Durum.


Öksüz N. , Koçak İ., Kolay E.

III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.50-64

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Yozgat
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.50-64

Abstract

Ülkemiz maden yataklarının sayısı, çeşitliliği ve rezervi bakımından önemli sayılabilecek bir zenginliğe sahiptir. Madencilik, tarım ile birlikte toplumların hammadde ihtiyaçlarını sağlayan iki temel üretim alanından biridir. Önemli oranda katma değer ve istihdam yaratma kapasitesine sahip olan madencilik, ekonomiye yaptığı katkı ve imalat sektörüne sağladığı girdiler ile bölgesel kalkınmayı hızlandırır. Bunun yanında, daha çok kırsal alanlara yakın yerlerde gerçekleştirilen madencilik, kente göçü de önler. Bu anlamda da bakıldığında yeraltı zenginliklerinin özellikle Yozgat için büyük öneme sahip olduğu bilinmelidir.


Bölgede yaygın olarak gözlenen jeolojik birimlere bağlı olarak gelişen manganez, krom, daha az oranda manyezit, asbest, talk ve kil gibi yeraltı zenginlikleri ile uzun yıllardır işletilen ve işletilmeye devam eden kurşun-çinko, kömür, kayatuzu gibi metalik maden ve endüstriyel hammaddeler Yozgat’ın gelişimi için büyük öneme sahiptir. Yeraltı zenginlikleri bakımından böylesine çeşitliliğe sahip Yozgat ilinde, istihdamın, kalkınmanın dolayısı ile ekonominin güçlenmesi için madenlerin, daha bilinçli ve daha etkin bir şekilde işletilmesi gerekmektedir. Hassasiyet gösterilmesi gereken bu durum hem Yozgat için hem de ülke ekonomisi için önem arz etmektedir.