Türkiye’de İklim Değişikliğine Karşı Kırsal Dirençliliğin Önemi


Ekinci E., Soğukoluk M.

11. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 21 August 2021, vol.1, no.1, pp.81-82

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.81-82
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

This study tries to explain the effects of climate change on rural areas in Turkey through the concept of "rural and urban resilience" in the narrow sense and to emphasize the importance of the subject. Although there are no settlements where the effects of climate change are not felt, the severity of these effects varies depending on the resilience of the urban or rural system. In this context, the concepts of urban and rural resilience are frequently discussed in the literature. Rural resilience can be narrowly defined as the capacity of a rural region to adapt to adverse weather events, natural disasters and droughts caused by climate change. The aim of this study is to discuss the consequences that may arise throughout the country when the rural areas in Turkey are exposed to the negative effects of climate change, in terms of the concept of resilience. Activities such as agriculture and animal husbandry, which are thought to be mostly related to rural areas, are the ones most affected by climate change. In the event that these fields of activity are adversely affected, many global problems such as food safety arise. In this context, the works on the effects of climate change on the countryside and the concepts of urban and rural resilience were examined by the literature review method. As a result, it is seen that it is extremely important to show resilience in rural areas as well as in cities against the effects of climate change in Turkey.

 

Keywords: Climate change, rural resilience, urban resilience, food safety.

Bu çalışma, Türkiye’de iklim değişikliğinin kırsala olan etkilerini dar anlamda “kentsel ve kırsal dirençlilik” kavramları üzerinden açıklamaya ve konunun önemini vurgulamaya çalışmaktadır. İklim değişikliğinin etkilerinin hissedilmediği hiçbir yerleşim yeri bulunmamakla birlikte, bu etkilerin şiddeti kentsel veya kırsal sistemin dayanıklılığına bağlı olarak değişmektedir. Bu bağlamda literatürde kentsel ve kırsal dirençlilik kavramları sıkça tartışılmaktadır. Kırsal dirençlilik dar anlamda, kırsal bir bölgenin, iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı aşırı hava olayları, doğal afet ve kuraklık gibi olumsuzluklarına uyum sağlama kapasitesi olarak tanımlanabilir. Türkiye’de kırsal kesimin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine maruz kaldığında ülke genelinde doğurabileceği sonuçları dirençlilik kavramı boyutunda tartışmak bu çalışmanın amacıdır. Çoğunlukla kırsal kesimi ilgilendirdiği düşünülen tarım ve hayvancılık gibi faaliyetler, iklim değişikliğinden en fazla etkilenenlerdir. Bu faaliyet alanlarının olumsuz etkilenmesi durumunda ise gıda güvenliği gibi birçok küresel sorun ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda; iklim değişikliğinin kırsal üzerindeki etkileri ile kentsel ve kırsal dirençlilik kavramlarını konu eden kaynaklar literatür taraması yöntemi ile incelenmiştir. Sonuç olarak Türkiye’de iklim değişikliğinin etkilerine karşı kentlerin yanı sıra kırsalda dirençlilik göstermenin de son derece önemli olduğu görülmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, kırsal dirençlilik, kentsel dirençlilik, gıda güvenliği.