Devredilen Sulama Şebekelerinde Su Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi


Karaca Ö. F., Değirmenci H., Tanrıverdi Ç.

CHP Su Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 28 June 2008, pp.1-11

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-11
  • Yozgat Bozok University Affiliated: No

Abstract

Bu çalışmada, 1997-2006 yıllarında DSİ tarafından devredilen sulama şebekelerinde su ve arazi kullanım etkinliği belirlenmeye çalışılmıştır. Su kullanım etkinliğinin belirlenmesinde Su Temin Oranı, arazi kullanım etkinliğinin belirlenmesinde ise Sulama Oranı göstergesi kullanılmıştır. Değerlendirmeler sonucunda ortalama olarak son 10 yıl içinde ihtiyacın 3-4 katı sulama suyunun araziye verildiği ve ortalama sulama oranının ise %64 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Randımanlı su kullanımına yönelik tedbirlerin alınması ve sulanmayan alanlarının nedenlerinin azaltılması önem arz etmektedir. Bu nedenle sulama şebekelerinin etkin bir izleme ve değerlendirme sistemi ile yönetilmesinin kaçınılmaz olduğu ve yeni su politikaların oluşturulması gerektiği ortaya çıkmaktadır.