Yozgat İli Maden Potansiyeli Ve Güncel Durumu


Koçak İ., Öksüz N.

B.Ü Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.30-38

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Yozgat
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.30-38
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Yozgat, metalik ve metalik olmayan madenler ile jeotermal kaynaklar açısından oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Özellikle uzun yıllar işletilen metalik madenlerden kurşun-çinko, krom ve zaman zaman işletilip kapatılan mangan, Yozgat için önemli kaynak oluşturmaktadır. Yozgat bölgesinde linyit, mermer,  kuvarsit, tuğla-kiremit kili, barit, florit, traverten, kalsit, seramik kili, kaya tuzu gibi endüstriyel hammaddeler de aktif olarak işletilmektedir. Ayrıca bölgede polimetal (Altın-Gümüş-Bakır-Kurşun-Çinko) ve gümüş gibi yeni bulunan kaynaklar da söz konusudur. Bunun yanında yaygın olarak gözlenen ancak rezerv ve tenör açısından yetersiz olan yeraltı zenginlikleri de bulunmaktadır (demir ve manyezit).

Yakın geçmişte ekonomik değeri yeniden gündeme gelen uranyum ise Yozgat için en önemli yeraltı zenginliklerindendir. Bölgede uranyumun rezerv ve tenör açısından önemli bir potansiyel olduğu düşünülmektedir. Sıcaklıkları 24 ile 85 oC arasında değişen jeotermal kaynaklar da Yozgat ili ve ilçelerinde yaygın olarak gözlenmektedir. Bu kaynaklar turizm ve sağlık sektörü için önem arz etmektedir. Bunların yanında Yozgat ilinde bulunan ve bulunması muhtemel yeni kaynakların rezerv ve tenörlerinin tespiti için çalışmalar sürmektedir.