Sağlık Hizmetlerinin Finansman ve Geri Ödeme Yöntemleri: Türkiye’de Mevcut Durum


ŞANTAŞ F., ÇIRAKLI Ü.

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.5, no.1, pp.12-20, 2019 (Peer-Reviewed Journal)