Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Sinizm, İş Performansı ve Örgütsel Özdeşleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi


ŞANTAŞ F., UĞURLUOĞLU Ö., KANDEMİR A., ÇELİK Y.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3, pp.867-886, 2016 (Peer-Reviewed Journal)