Effects of the combined inoculation of arbuscular mycorrhizal fungi and plant growthpromoting rhizobacteria on yield and quality in organic strawberry cultivation in alkaline soils


Creative Commons License

Balcı G., Koç A., Keles H., Aras S., Kılıç T., Bakoğlu N.

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol.25, no.4, pp.448-456, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 4
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: EBSCO Legal Source
  • Page Numbers: pp.448-456
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

In the trial; Applications of PGPR isolates (Stenotrophomonas acidaminiphila RC 251+ Lysobacterenz enzymogenes RC 697), and arbuscular mycorrhizal fungi (contain 8 Glomus spp.), their effects on yield and quality in organic strawberry cultivation in Yozgat ecology have been investigated. In this study, neutral day strawberry varieties of Albion and Portola had been chosen. In order to determine the effects of some microorganisms on yield and quality in organic strawberry cultivation under high pH soil conditions, yield per plant (g plant-1 ), fruit weight (g), water soluble solid content (%), titratable acidity (%), C Vitamin (mg 100 g-1 ) and L, a, b color values had been determined. In the research; all microorganism applications provided higher yields in both varieties compared to the control group. In the Albion variety, no significant effect of microorganism applications on fruit sizes had been found in both years. In the Portala variety, the largest fruits were obtained from mycorrhiza applications. When the quality criteria are examined, it is determined that mycorrhiza applications give better results.

Denemede; fosfat çözen ve azot fiksetme özelliklerine sahip bakteri karışımlarından oluşan PGPR formulasyonu (Stenotrophomonas acidaminiphila RC 251+ Lysobacterenz. enzymogenes RC 697) ve bazı Glomus türlerini içeren arbuskular mikorizal mantarların birlikte kullanımının Yozgat ekolojisinde organik çilek yetiştiriciliğinde verim ve kalite üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırmada Albion ve Portola nötr gün çilek çeşitleri kullanılmıştır. Bazı mikroorganizmaların yüksek pH’lı toprak koşullarında organik çilek yetiştiriciliğinde verim ve kalite üzerine etkilerini belirlemek için bitki başına verim (g bitki-1 ), meyve ağırlığı (g), suda çözünebilir kuru madde miktarı (%), titre edilebilir asitlik (%), C vitamini (mg 100 g-1 ) ve L, a, b renk değerleri tespit edilmiştir. Araştırmada, tüm mikroorganizma uygulamaları kontrol grubuna göre her iki çeşitte de yüksek verim sağlamışlardır. Albion çeşidinde her iki yılda da meyve irilikleri üzerine mikroorganizma uygulamalarının önemli bir etkisi bulunmamıştır. Portala çeşidinde ise en iri meyveler mikoriza uygulamalarından elde edilmiştir. Kalite kriterleri incelendiğinde mikoriza uygulamalarının daha iyi sonuç verdiği belirlenmiştir.