Mahkeme Bilirkişi Raporu


Şenocak M. B.

Adalet Bakanlığı, pp.2, Yozgat, 2018

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2018
  • City: Yozgat

Abstract

BİLİRKİŞİ RAPORU

Mahkemesi                : Akdağmadeni Asliye Ceza Mahkemesi

Dava No                     : 2017-617 Esas

Davacı                        : Kamu Hukuku

Vekili                         :

Sanık                          : Ali KANLIER

                                     Tatlı KANLIER

                                     Taner KANLIER

                                     Mahmut ÜNKOÇ

Vekili                         :

Dava                           :

Dava Tarihi                :

           

GİRİŞ

24.09.2018 tarihinde Mahkeme heyetiyle birlikte davaya konu Yozgat ili Akdağmadeni ilçesi, İbrahim Ağa Çiftliği köyü sınırları içindeki Karabuğra Ören Mevkiinde yapılan keşifte hazır bulundum. Keşif mahallinde gözlem ve inceleme yaptım. Konu ile ilgili çalışmam ve hazırladığım rapor aşağıdadır.

 

İNCELEME VE TESPİTLER

Davaya konu Karabuğra Ören mevkiine ulaşıldığında yaklaşık 30 metre çapında ve yaklaşık 6-7 metre yüksekliğinde etrafı meşe ormanıyla kaplı bir tepeyle karşılaşıldı.(Resim-1) Tepenin üstüne çıkılıp bakıldığında tepenin yaklaşık yön olarak batı-doğu istikametinde bir uçtan diğer uca yaklaşık 5 metre derinliğinde ve yaklaşık 3 metre genişliğinde kazılmış olduğu gözlemlendi.(Resim-2) Kazılan yerdeki toprak incelendiğinde taşlı-topraklı doğal bölge toprağı olduğu görüldü.(Resim-3) Kazılan yerin orta kısmında (tepenin orta kısmı) 3-4 tane yaklaşık 50 cm uzunluğunda, 40 cm genişliğinde ve 20 cm derinliğinde mimari elemanların olduğu gözlenmiştir. (Resim-4-5-6) Ayrıca tepenin kuzey yönünde eteğinde bir tane ebatları yukarıda belirtilen mimari elemanların benzeri olduğu görülmüştür. (Resim-7)  Çünkü onlarla aynı ölçüye sahip oluşu ve işlenişi diğer mimari elamanlarla aynı olduğu gözlemlenmiştir. Bu mimari elamanın tepenin merkezindeki açılmış olan bölümden buraya taşınmış olabileceğini düşündürmüştür.

            Karabuğra mevkiinde bulanan tepeyi, Yozgat Müze Müdürlüğünün 26.09.2016 gün ve 1333 sayılı yazısı, 1524 nolu rapora istinaden Kültür ve Turizm Bakanlığı Kayseri Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Toplantı no ve tarih 170-14.04.2017 ve Karar no ve tarih 1618-14.04.2017 karar ile tescile değer özelliklerini kaybettiğini belirterek tümülüs olarak tesciline gerek olmadığı kararına varmıştır.

SONUÇ

            Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda:

1. İnceleme ve tespitler bölümünde tepe olarak geçen yerin bir Tümülüs (Mezar yapısı) olduğu sonucuna varılmıştır.

2. Tümülüs’ün ağır bir tahrip gördüğü anlaşılmıştır. Bu tahribin tek bir kazıda mı yoksa birden fazla kazıda mı meydana geldiği tespit edilememiştir.

3. Kazılan bölümde ve tümülüsün kuzey eteğinde görülen mimari elemanların sayısının azlığı tümülüs’ün altındaki mezar odasıyla bağlantılı dromos’a (mezar odasına giden bazen 1 metre bazen daha uzun yol) ait olduğu değerlendirilmiştir. Dromos’lar inşa edilirken daha fazla sayıda mimari elemanla yapıldıkları göz önüne alındığında sadece dromos’un tahribata uğradığı, tümülüsteki asıl mezar odasına ulaşılmadığı anlaşılmaktadır. 

4. Her ne kadar tümülüs ağır tahribata uğrasa da içindeki mezar odasının hala bozulmadan duruyor olması tümülüs’ün, içindeki mezarı koruma işlevini devam ettirdiğini göstermektedir.   

5. Tümülüs’ün kazılan bölümlerinin Yozgat Müzesi nezaretinde etrafındaki toprakla kapatılarak eski haline getirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

6. Tümülüs üzerinde yapılan kazının her ne kadar mezar odasına ulaşılamasa da define aramaya yönelik bir faaliyet olduğu değerlendirilmiştir.

İş bu rapor 2 sayfa ve 2 nüsha düzenlenmiş ve tarafımca imzalanmıştır. 12.10.2018

 

 

                                                                       Dr. Öğr. Ü. Mehmet Bülent ŞENOCAK

                                                                                              Arkeolog

 

 

 

Ek: 7 adet fotoğraf