BİR GRUP İNTÖRN HEMŞİRENİN PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASINA YÖNELİK GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ: ODAK GRUP ÇALIŞMASI


Demirkol H.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.73, pp.611-619, 2020 (Peer-Reviewed Journal)