İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Üretilen Şeritvari Haritalardan Kübaj Hesabı


Erdoğan A.

Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi, vol.2, no.2, pp.61-66, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi
  • Journal Indexes: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Asos İndeks, Other Indexes
  • Page Numbers: pp.61-66
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Time, cost and accuracy concepts have important value in engineering projects. For this reason, engineering projects should be done in short time, low cost and high sensitivity. Determining the usability of Photogrammetric Techniques in engineering projects with UAVs will add a new breath to the production of these projects, and with this technique, engineering projects can be produced in a shorter time, with more precision and with lower costs. Developing and changing technology closely affects map engineering, especially the photogrammetry department. In recent years, many different options have been introduced to obtain digital land data. One of these is the collection of digital data from the field by mounting non-metric cameras to Unmanned Aerial Vehicles (UAV). The aim of this study was to examine the point position sensitivities of the orthophoto map obtained from the images taken by unmanned aerial vehicles. For this purpose, 3D model and orthophoto maps were produced by using 5-10-15 number of GCPs in the selected pilot area. The volume was calculated using Agisoft data produced with 15 YKN with high precision. An accuracy of %99 was determined in the volume calculation.

Mühendislik projelerinde zaman, maliyet ve doğruluk kavramları önemli değere sahiptir. Bu sebeple, mühendislik projelerinin kısa zaman, düşük maliyet ve yüksek hassasiyet gözetilerek yapılması gerekmektedir. Fotogrametrik Tekniklerin İHA’lar ile mühendislik projelerinde kullanılabilirliğinin tespit edilmesi, bu projelerin üretimine yeni bir soluk katacak ve bu teknik ile daha kısa zamanda, daha hassas ve düşük maliyetler ile mühendislik projeleri üretilebilecektir. Gelişen ve değişen teknoloji harita mühendisliğini özellikle fotogrametri anabilim dalını yakından etkilemektedir. Son yıllarda sayısal arazi verilerinin elde edilmesinde çok farklı seçenekler kullanıma sunulmaya başlanmıştır. Bunlardan biri İnsansız Hava Araçlarına metrik olmayan kameraların monte edilmesi yoluyla araziden sayısal verilerin toplanmasıdır. Bu çalışmanın amacı insansız hava aracına (İHA) ile alınan görüntülerden elde edilen ortofoto haritanın nokta konum hassasiyetleri incelenmiştir. Bu amaçla seçilen pilot bölgede 5-10-15 sayıda YKN’ler kullanılarak 3B model ve ortofoto haritalar üretilmiştir. Hassasiyeti yüksek olan 15 YKN ile üretilen Agisoft verisi kullanılarak hacim hesabı yapılmıştır. Hacim hesabında %99 oranında doğruluk tespit edilmiştir.