İki Yeni Kayıtla Birlikte, Yozgat İli Küçük Leş Ziyaretçisi Sarcophagidae (Diptera) Türlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Ön Çalışma


Creative Commons License

PEKBEY G.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.6, no.3, pp.354-362, 2019 (Peer-Reviewed Journal)