Sağlıkta Mavi Okyanus Stratejileri ve Mavi Okyanus Liderliği: Kavramsal Bir İnceleme


ŞANTAŞ G.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)