Keskin kurşun-çinko yatağının oluşumuyla ilişkili granitoidik kayaçların jeokimyası ve cevherleşme.


Koç Ş., Öksüz N.

SDÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 20. Yıl Sempozyumu , Isparta, Turkey, 14 - 16 May 2003, pp.176-177

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Isparta
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.176-177
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

lnceleme alanı Ona Anadolu Masifi nin kuzey batısında yer almaktadır. Bölgede Keskin Pb-Zn ya1aklanın oluşumuna da sebep olan Geç Kretase - Paleosen yaşlı granitoyitik kayaçlar yüzeylemektedir. Bu kayaçlar, temeldeki mermerleri sıcak dokanakla keserek yerleşmişlerdir. Diyoritporfir, granodiyorit, tonalit, granitporfir bileşimli kayaçlar, kalkalkalen bileşimli (Al 2O3: 14-16%; Fe2O3:3-9%: MgO: 0,5- 7 %) ve peralumino (Al2O/Na2O+ K2O) 2- l 8%: Al2O3/CaO+Na2O+K2O:8-l2%) karakterlidir. Granitoyirlerin yerleşmesi sırasında skarnlaşmalar gelişmiş ve bazı kesimlerde de buna bağlı cevherleşmeler olmuşmuştur. Bu cevherleşmeler, granitoyit-mermer dokanaklannda ve mermerler içinde skarnlaşmalarla ilişkili olup, hidrotermal evreye geçiş gösterirler.

lnceleme alanı Ona Anadolu Masifi nin kuzey batısında yer almaktadır. Bölgede Keskin Pb-Zn ya1aklanın oluşumuna da sebep olan Geç Kretase - Paleosen yaşlı granitoyitik kayaçlar yüzeylemektedir. Bu kayaçlar, temeldeki mermerleri sıcak dokanakla keserek yerleşmişlerdir. Diyoritporfir, granodiyorit, tonalit, granitporfir bileşimli kayaçlar, kalkalkalen bileşimli (Al 2O3: 14-16%; Fe2O3:3-9%: MgO: 0,5- 7 %) ve peralumino (Al2O/Na2O+ K2O) 2- l 8%: Al2O3/CaO+Na2O+K2O:8-l2%) karakterlidir. Granitoyirlerin yerleşmesi sırasında skarnlaşmalar gelişmiş ve bazı kesimlerde de buna bağlı cevherleşmeler olmuşmuştur. Bu cevherleşmeler, granitoyit-mermer dokanaklannda ve mermerler içinde skarnlaşmalarla ilişkili olup, hidrotermal evreye geçiş gösterirler.