Tükenmişlik ve Örgütsel Tükenmişlik Üzerine Literatür Taraması


ÜLER E.

Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)