Okullarda Sürdürülebilir Liderlik Ölçeği'nin (OSLÖ) Geliştirilmesi


Creative Commons License

Dağdeviren Ertaş B., Özdemir M.

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.2, pp.851-862, 2021 (Peer-Reviewed Journal)