Tarım Sektörünün Finansmanında Tarım Bankacılığı Uygulamalarının Yeri Ve Önemi Yozgat İli Örneği


ÜNVER B. , ALNIAK SEZER S. , ŞENGÖNÜL A.

I.Uluslararası Bozok Sempozyumu, 5 - 07 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text