Danıştay Kararları Işığında Türk Hukukunda Hükümet Tasarrufları


Güzel O.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.217-247, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.15337/suhfd.364480
  • Journal Name: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: HeinOnline-Law Journal Library, ERIHPlus, TR DİZİN (ULAKBİM), Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.217-247
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Acts of government are the acts of the executive authority performed within the capacity of the government and with the purpose to protect the state's high interest, but not acts performed within the capacity of administration. Acts of government are considered as an exception to the administrative body's activities being subject to law. The courts refrain from using judicial review acts of government. In this study, acts of government in Turkish law were explained in the light of the Council of State’s decisions and the opinions of administrative law scholars. Additionally, it was also benefited from the French doctrine and the judicial decisions.

Hükümet tasarrufları yürütme organının idare olarak değil de hükümet olma sıfatıyla ve devletin yüksek menfaatlerini korumak maksadıyla yaptığı işlemlerdir. Hükümet tasarrufları idarenin faaliyetlerinin hukuka tâbi olmasının bir istisnası olarak görülmektedir. Mahkemeler hükümet tasarrufları üzerinde yargı denetimi kullanmaktan imtina etmektedir. Bu çalışmada Türk hukukunda hükümet tasarrufları Danıştay içtihadı ve idare hukukçularının görüşleri ışığında aktarıldı. Bununla birlikte Fransız öğretisinden ve yargı kararlarından da faydalanıldı.